Phụ tùng xe công trình hãng CRG

Công ty VIMCO là Đại diện cung cấp tại Việt Nam cho 02 nhà sản xuất phụ tùng PAI ( USA) và CGR (Italy) thay thế cho động cơ và máy công trình của hãng CATERPILLAR, Tất cả phụ tùng đều được sản xuất và chế tạo tại Mỹ và Châu Âu và được sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam

logof2