PTC Creo Parametric 3.0

PTC Creo Parametric 3.0.

Phần mềm thiết kế 3D mạnh mẽ và linh hoặt đẩy nhanh quá trình phát triển, gia công sản phẩm.
PTC Creo Parametric nên là lựa chọn đầu tiên cho thiết kế sản phẩm. Được xây dựng trên nền tảng của Pro/Engineer, phiên bản chính của 3D Parametric CAD, Đây là phần mềm thiết kế 3D mạnh mẽ linh hoạt nhất trên thị trường. với phạm vi rộng lớn khả năng sẵn có của phần mềm thiết kế 3D mạnh mẽ, được trình bày hiện đại, sự sắp xếp hợp lý, giao diện dễ sử dụng, bạn có thể thiết kế tốt hơn, nhanh hơn.

Các Tính Năng Và Lợi Ích Chính:

  • Nhanh chóng và dễ dàng tạo ra các mô hình 3D của bất kỳ phần nào đó hoặc lắp ráp
  • Tạo bản vẽ sản xuất tự động với sự tin tưởng rằng bản vẽ đó sẽ luôn luôn phản ánh thiết kế hiện tại của bạn
  • Kết hợp sức mạnh của mô hình tham số với sự linh hoạt của mô hình trực tiếp
  • Nâng cao thẩm mỹ thiết kế với khả năng bề mặt toàn diện
  • Chuyển mục đích sử dụng dữ liệu CAD trung lập và không phải dữ liệu PTC CAD từ khách hàng và nhà cung cấp dễ dàng, tránh sự  để chuyển đổi cần thiết các tập tin hoặc tái tạo mô hình 3D từ đầu
  • Hãy truy cập vào tài liệu học tập toàn diện và hướng dẫn từ bên trong sản phẩm để có được sản xuất nhanh hơn

Thông tin liên quan